pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów ochrony indywidualnej w postaci standardowych maseczek ochronnych wielokrotnego użytku z atestem, przeznaczone dla seniorów i osób niepełnosprawnych, mieszkańców dzielnicy Żoliborz.

na dostarczenie 8 szt. uli wraz z rozstawieniem ich do dwóch pasiekpo 4 szt. w każdej z lokalizacji i utrzymanie ich w Parku Kaskada i Parku Kępa Potocka w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz przekazanie miodu z ww. pasiek w ilości 245 kg.

Załącznik:

Zaproszenia do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych do celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań/wykupu, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych, prowadzenia postępowań sądowych i przetargowych, oraz na wykonanie opracowań określających wartość nieruchomości na dzień 27.05.1990r.”

Załącznik:

Strona 4 z 23
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza