pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji w zakresie prawa, skierowanych do mieszkańców dzielnicy Żoliborz w 2019r.”.

Załącznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista terapii uzależnień w 2019r.”.

Załącznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista terapii uzależnień w 2019r.”.

Załącznik:

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz), w związku z organizacją zajęć ogólnorozwojowych dla przedszkolaków w placówkach zlokalizowanych w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku, zwraca się z prośbą o wycenę usługi niezbędnej do realizacji zamówienia.

Załacznik:

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji - WSR), w związku z organizacją zajęć gimnastyki dla seniorów w ramach 2 projektów z budżetu partycypacyjnego 2019 pn. „Aktywność ruchowa na miarę wieku”, zwraca się z zaproszeniem do składania ofert dotyczących wyceny usługi niezbędnej do przeprowadzenia ww. zajęć.

Załącznik:

Strona 9 z 35
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza