pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie grupy edukacyjno-wspierającej dla rodzin osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Usługa drukowania i dostawy: kopert (złącznik nr 1), karty informacyjnej (złącznik nr 2), naklejek (złącznik nr 3), magnesów (złącznik nr 4) oraz regulaminów (złącznik nr 5 i nr 6), składających się na pakiet „Koperty Życia”.

Załączniki:

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia imprezy plenerowej pn. „Potańcówka Międzypokoleniowa” w dniu24 czerwca 2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji), w związku z organizacją turnieju piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyceny usługi niezbędnej do przeprowadzenia ww. wydarzenia.

Załącznik:

Strona 9 z 28
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza