pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji - WSR) w związku z organizacją imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „Bal karnawałowy na lodowisku” zwraca się z zaproszeniem do składania ofert, dotyczących wyceny usługi niezbędnej do przeprowadzenia ww. imprezy.

Załącznik:

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji - WSR), wzwiązku z organizacją zajęć samoobrony dla kobiet, zwraca się z zaproszeniem do składania ofert, dotyczących wyceny 1 godziny zegarowej zajęć.

Załacznik:

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w związku z organizacją zajęć nauki tanga w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Milonga na Sadach – tańczymy tango”, zwraca się z prośbą o wycenę usług niezbędnych do realizacji zamówienia.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:  „Prowadzenie usługi edukacyjnej w zakresie HIV/AIDS w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Koordynacja działań oraz pełnienie dyżurów informacyjnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku”.

 

Załącznik:

Strona 8 z 35
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza