pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

„Przeprowadzenie działania na rzecz sprzedawców napojów alkoholowych, z zakresu min.: ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia i nietrzeźwym, poprzez zdyscyplinowanie sprzedawców napojów alkoholowych do przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie sprzedaży alkoholu oraz poinformowanie o obowiązkach wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Załącznik:

Zaproszenia do składania ofert na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zagrożonych wykluczeniem z powodu problemów alkoholowych.

Załącznik:

Strona 8 z 28
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza