pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz) zaprasza do składania ofert dot. organizacji i przeprowadzenia dzielnicowych eliminacji sportowych szkół ponadpodstawowych w piłce siatkowej w ramach 52. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (WOM)

Załącznik:

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Oświaty i Wychowania - WOW) zwraca się z zaproszeniem do składania ofert, dotyczących obsługi technicznej placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcia dla użytkowników komputerów w tych placówkach.

Załącznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Koordynacja działań oraz pełnienie dyżurów informacyjnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku”.

Załacznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie usługi edukacyjnej w zakresie HIV/AIDS w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku”.

Załacznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista terapii uzależnień w 2019r.”.

Załacznik:

Strona 7 z 35
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza