pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie części sportowej imprezy p.n. „VII Bieg Flagi” w ramach festynu „Majówka pod flagą biało – czerwoną”. Od oferenta oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
oraz doświadczenia w realizacji podobnych imprez.

Załącznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Koordynacja działań oraz pełnienie dyżurów informacyjnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku”.

Załącznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Kultury i Promocji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego 2019 r. pn:
Patroni naszych ulic na pocztówkach – A. Cieszkowski”.

Załącznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Kultury i Promocji zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego 2019 r. pn:
Żoliborskie spotkania z Mistrzami.

Załącznik:

Wykonanie wyceny lokali mieszkalnych do celów sprzedaży, wyceny gruntów w celu ustalenia pierwszej oraz kolejnych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu lub sprzedaży udziału w prawie własności gruntu oraz wyceny nieruchomości zabudowanych

Załącznik:

Strona 6 z 35
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza