pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Realizacja dwóch szkoleń w zakresie metody dialogu motywującego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych”

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Usługa restauracyjna dotycząca organizacji spotkania okolicznościowego dla rodzin z Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, które nawiązywać będzie do tradycji świąt Bożego Narodzenia”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Usługa polegająca na wykonaniu koncertu kolęd i pastorałek polskich i światowych, z uwzględnieniem twórczości dla dzieci”.

Załącznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Zapewnienie oprawy muzycznej spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia dla partnerstw lokalnych i mieszkańców Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”.

Załącznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Organizacja spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia dla partnerstw lokalnych i mieszkańców Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”.

Załącznik:

Strona 5 z 28
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza