pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w związku z organizacją gimnastyki usprawniającej oraz zajęć tanecznych dla seniorów, zwraca się z prośbą o wycenę prowadzenia 1 godziny zajęć przez wykwalifikowanego instruktora (posiadającego uprawnienia instruktorskie).

Załącznik:

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w związku z organizacją gimnastyki usprawniającej dla seniorów, zwraca się z prośbą o wycenę prowadzenia 1 godziny zajęć przez wykwalifikowanego instruktora (posiadającego uprawnienia instruktorskie).

Załącznik:

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w związku z organizacją ogólnodostępnych zajęć sportowych pn. Piątkowe spotkania z zumbą, zwraca się z prośbą o wycenę usług niezbędnych do przeprowadzenia ww. zajęć.

Załacznik:

Zamówienie zostaje wycofane z realizacji
 

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia cyklicznych zajęć sportowych dla mieszkańców dzielnicy, realizowanych w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Gry sportowe 30+” w 2019 roku.

Załącznik:

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na dostarczenie 12 szt. uli wraz z rozstawieniem ich do dwóch pasiek po 6 szt. w każdej z lokalizacji i utrzymanie ich w Parku Kaskada i Parku Kępa Potocka w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Załącznik:

Strona 4 z 28
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza