pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

 Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na przygotowanie świątecznej strefy do rozdawania świątecznych drzewek przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz oraz zapewnienia trzech animatorów w strojach św. Mikołaja, którzy będą rozdawali słodkie upominki we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.

Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert na „Interaktywne szkolenie  on-line dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie niestandardowych sytuacji w  procedurze „Niebieskie Karty

Załącznik:

Zaproszenia do składania ofert na "Wsparcie psychologiczne dla pełnoletnich mieszkańców dzielnicy Żoliborz, w tym szczególnie dla seniorów w sytuacji epidemii korona wirusa SARS COV 2 wywołującym zachorowanie na covid 19, realizowanych telefonicznie i on-line"

Zaproszenie do składania ofert na organizację „Interaktywne szkolenie dla rodziców dzieci ze szkół ponadpodstawowych pn. „Jak postępować z nastolatkiem eksperymentującym z substancjami psychoaktywnymi, w tym z dopalaczami narkotykami”.

Załącznik:

 
Strona 2 z 23
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza