pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

„Wykonanie operatów szacunkowych do celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego trwałego zarządu nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych oraz prowadzenia postępowań sądowych."

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz), w związku z organizacją gimnastyki usprawniającej dla seniorów, zwraca się z prośbą o wycenę prowadzenia 1 godziny zajęć.

Strona 10 z 16
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza