pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

czwartek, 30 marca 2017 00:00

Wykonanie operatów szacunkowych

Wykonanie operatów szacunkowych dla celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych oraz prowadzenia postępowań sądowych.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na dostarczenie 12 szt. uli wraz z rozstawieniem ich do dwóch pasiek po 6 szt. w każdej z lokalizacji i utrzymanie ich w Parku Kaskada i Parku Kępa Potocka w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Załącznik:

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia imprezy plenerowej pn. „Potańcówka Międzypokoleniowa” w dniu 25 czerwca 2017 r.

Załącznik:

Strona 1 z 14
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza