pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Zaproszenia do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych do celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań/wykupu, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych, prowadzenia postępowań sądowych i przetargowych, oraz na wykonanie opracowań określających wartość nieruchomości na dzień 27.05.1990r.”

Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert na „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista terapii uzależnień w 2020r.”.

Załącznik:

Strona 1 z 20
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza