pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz oraz grup roboczych pn. „Praca z rodziną, w której występuje zjawisko przemocy, wynikające z przyczyn związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Administracyjno – Gospodarczy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi leasingu samochodu osobowego w segmencie K (van).

Strona 1 z 15
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza