pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Administracyjno – Gospodarczy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi leasingu samochodu osobowego w segmencie K (van).

czwartek, 30 marca 2017 00:00

Wykonanie operatów szacunkowych

Wykonanie operatów szacunkowych dla celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych oraz prowadzenia postępowań sądowych.

Strona 1 z 14
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza