pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

piątek, 16 lutego 2018 00:00

„Wykonanie operatów szacunkowych"

„Wykonanie operatów szacunkowych do celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego trwałego zarządu nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych oraz prowadzenia postępowań sądowych."

Strona 1 z 18
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza