pl en de fr

Sprzedaż nieruchomości

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8, na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/Zoliborz/default.htm oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 49 przy ul. Dymińskiej 9, wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 8563/508463 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 09.04.2100 r. takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 21 o powierzchni 1653 m2 w obrębie 7-01-16, uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00039495/2.

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8, na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/Zoliborz/default.htm oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Broniewskiego 6, wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 2975/660144 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 10.12.2063 r. takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 2/6 o powierzchni 4926 m2 w obrębie 7-02-07, uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00479457/0.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), że grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym, położony w Warszawie w dzielnicy Żoliborz przy ul. Mickiewicza 46, stanowiący własność miasta stołecznego Warszawy, przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza