pl en de fr

Sprzedaż nieruchomości

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8, na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/Zoliborz/default.htm oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 49 przy ul. Dymińskiej 9, wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 8563/508463 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 09.04.2100 r. takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 21 o powierzchni 1653 m2 w obrębie 7-01-16, uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00039495/2.

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8, na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz przy ul. A.Mickiewicza 46

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza