pl en de fr
30-01-2020

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 5-02-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 5 lutego 2020 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1.  Przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja koncepcji architektonicznej zespołu przedszkolno – żłobkowego na ul. J. Ficowskiego.
 3. Informacja o planowanych inwestycjach realizowanych przez dzielnicę Żoliborz, mogących mieć wpływ na ład przestrzenny.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 5. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji
ŁADU PRZESTRZENNEGO
/- Donata Rapacka -/

Zaproszeni Goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Renata Kozłowska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Wiesław Błasiak – p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury I Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
 • Stowarzyszenia żoliborskie
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza