pl en de fr
14-01-2020

Posiedzenie Komisji Kultury - 20-01-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Kultury w dniu 20 stycznia 2020 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Dyskusja na temat oferty kulturalnej dostępnej w dzielnicy Żoliborz dedykowanej seniorom.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego konieczności wypracowania dodatkowych regulacji związanych z organizacją planów filmowych na terenie dzielnicy Żoliborz.
4.      Sprawy różne, wolne wnioski.
5.      Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury
 /-Marta Szczepańska-/

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy – p. Renata Kozłowska
 • Dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz – p. Bożena Golon
 • Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz – p. Rafał Utracki
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – p. Alicja Tyc – Żardecka
 • Kierowniczka Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów – p. Maria Malmurowicz
 • Kierowniczka Domu Seniora “Piękny Brzeg” – p. Małgorzata Jaskułowska
 • Prezes Zarządu WSM “Żoliborz Centralny” – p. Barbara Hruszowiec
 • Przewodnicząca Rady Seniorów – p. Elżbieta Błaszczak  
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza