pl en de fr
06-12-2019

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu - 10-12-2019r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia (zgodnie z § 37 pkt. 3. Statutu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy) KOMISJI EDUKACJI I SPORTU w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2.  Informacja Dyrektora OSiR na temat przebiegu konkursu na prowadzenie zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania.
  3.  Sprawy różne, wolne wnioski.
  4.  Zakończenie posiedzenia
Przewodnicząca Komisji 
Edukacji i Sportu
/-/ Monika Kurowska

 Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Michał Szpakiewicz – p. o. Dyrektora OSiR Żoliborz  
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza