pl en de fr
28-11-2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 04-12-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej  w dniu 4 grudnia 2019 r., godz. 18.00 (środa) sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Powołanie Zespołu Kontrolnego ds. „Kontroli w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, której celem będzie kontrola wykonania zadania inwestycyjnego „modernizacja działobitni” – realizowanego w 2018 r. i w I połowie 2019 r.”
 4. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie zwrócenia się do Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy o wydanie polecenia służbowego Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy mającego na celu dostarczenie dokumentacji niezbędnej do wykonania kontroli w zakresie wykonania zadania inwestycyjnego „modernizacja działobitni” – realizowanego w 2018 r. i w I połowie 2019 r.”
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.  

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Grzegorz Hlebowicz

Zaproszeni goście:

 • p. Agata Zawadzka - Kowalska - Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • p. Krysian Ciećko – Dyrektor ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza