pl en de fr
26-11-2019

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa - 28-11-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 28 listopada 2019 r., godz. 18.00 (CZWARTEK) Szkoła Podstawowa nr 92, ul. Przasnyska 18A
Wizja lokalna na skrzyżowaniu ulic Powązkowska – Krasińskiego o godz. 17:00

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie zagrożeń wynikających z nieprzepisowej jazdy kierowców, na skrzyżowaniu ulic Powązkowska/Krasińskiego.
 3. Omówienie propozycji ustawienia radaru przy przejściu dla pieszych na wysokości osiedla Żoliborz Artystyczny.
 4. Omówienie innych, niebezpiecznych skrzyżowań na Żoliborzu.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia. 

  Przewodnicząca Komisji
INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
/-Joanna Tucholska -/

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Wiesław Błasiak – p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Łukasz Puchalski – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
 • Pan Michał Domaradzki – Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
 • Pan Piotr Tomaszkiewicz – Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pan Lech Bielak – Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
 • Pan Romuald Modzelewski – Naczelnik Straży Miejskiej V Oddział Terenowy
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza