pl en de fr
26-11-2019

Posiedzenie połączonych Komisji: Skarg, Wniosków i Petycji, Ochrony Środowiska, Samorządności i Dialogu Społecznego - 2-12-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD połączonego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Komisji Ochrony Środowiska Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 2 grudnia 2019 r., godz. 18.00  Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego, ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie prac zleconych przez Urząd Dzielnicy na terenie parku Sady Żoliborskie.
 3. Omówienie petycji mieszkańców dotyczącej wycinki drzew na terenie parku Sady Żoliborskie.
 4. Dyskusja na temat stanu zachowania parku Sady Żoliborskie oraz planowanych pracy w 2020 roku.
 5. Przyjęcie uchwały Komisji w sprawie petycji mieszkańców oraz projektu stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie zachowania unikalnego charakteru Parku Sady Żoliborskie.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 7. Zakończenie posiedzenia.

              Przewodnicząca Komisji          Przewodniczący Komisji                Przewodniczący Komisji
             Skarg, Wniosków i Petycji             Ochrony Środowiska       Samorządności i Dialogu Społecznego
                   /-/Anna Świeżawska                      /-/Łukasz Porębski                               /-/Adam Buława

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Agata Marciniak-Różak
 • Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz – p. Katarzyna Olesińska
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – p. Paweł Tęcza
 • Radna Miasta Stołecznego Warszawy – p. Dorota Łoboda
 • Przedstawiciel Zarządu Zieleni Warszawskiej – p. Tomasz Niewczas
 • Autor petycji w sprawie parku Sady Żoliborskie
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza