pl en de fr
20-11-2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska - 27-11-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 27 listopada 2019 r., godz. 18.00 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 301

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie wycinki drzew na terenie Żoliborza w roku 2019 oraz plany wycinki w nadchodzącym roku 2020.
  3. Wykonane nasadzenia drzew w bieżącym roku oraz planowane nasadzenia w roku 2020.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
/-Łukasz Porębski-/

Zaproszeni goście:

  • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Agata Marciniak-Różak
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – p. Paweł Tęcza
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza