pl en de fr
20-11-2019

Porządek obrad Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - 26-11-2019r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 26 listopada 2019 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowania projektu uchwały dot. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 408/19 z dnia 4 listopada 2019 r.
 3. Przedstawienie oraz omówienie aktualnej sytuacji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.
Wiceprzewodniczący Komisji
Budżetu i Mieszkalnictwa
/-/ Dariusz Kołodziejek

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Agata Marciniak-Różak
 • Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz – p. Alina Chojnicka
 • Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami – p. Krystian Ciećka
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza