pl en de fr
14-11-2019

Posiedzenie wspólne Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa- 21-11-2019 r.

PORZĄDEK  OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 21 listopada 2019 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Perspektywy wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Dzielnicy Żoliborz.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 4. Zakończenie posiedzenia. 

    Przewodnicząca Komisji                                 Przewodnicząca Komisji
ŁADU PRZESTRZENNEGO                    INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
/- Donata Rapacka -/                                        /-Joanna Tucholska -/

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Wiesław Błasiak – p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Łukasz Puchalski -  Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
 • Pan Michał Domaradzki - Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza