pl en de fr
08-11-2019

XII Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 14.11.2019r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 92/XX/2016 z dnia 18 maja 2016 r. z późn. zm., zwołuję XII SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 14 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 13:00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  3. Informacja na temat agend klimatycznych w szkołach na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy- Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Jan Dąbrowski.
  4. Harmonogram pracy MRDŻ na rok 2019/20.
  5. Sprawozdanie przewodniczących komisji MRDŻ z pracy między sesjami.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski. 
  7. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy oraz inne zainteresowane osoby.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

/-/ Michał Błotny

 
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza