pl en de fr
08-11-2019

Porządek obrad Komisji Kultury - 18-11-2019 r.

Porząd obrad posiedzenia Komisji Kultury w dniu 18 listopada 2019 r., godz. 18.00 (PONIEDZIAŁEK) Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja i zaopiniowanie pomysłów na symboliczne uczczenie pamięci pierwszych strzałów Powstania Warszawskiego.
 3. Ewaluacja wydarzeń organizowanych przez Wydział Kultury i Promocji w 2019 roku oraz formy komunikacji z mieszkańcami. Dyskusja.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury
/-Marta Szczepańska-/

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz - p. Paweł Michalec
 • Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji - p. Rafał Utracki
 • Kierownik Referatu Kultury - p. Anna Fabiszewska
 • Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej - p. Katarzyna Julia Olesińska Rzecznik Prasowy - p. Donata Wancel
 • Radna Anna Świeżawska
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza