pl en de fr
07-11-2019

Posiedzenie Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego - 14-10-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Żoliborz w dniu 14 listopada 2019 r., godz.18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 320

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Fundacja Pole Dialogu jako partner do współpracy z samorządem Żoliborza
  1. Statutowy zakres aktywności Fundacji
  2. Pomysłowość zoliborska -raport z badania. Prezentacja I etapu projektu Pole dla pomysłów/- stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej
  3. Działalność Fundacji na Żoliborzu -co się powiodło, a czego nie udało się zrobić ?
  4. Dyskusja, wnioski i ustalenia
 3. Sprawy różne, wolne wnioski
 4. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji Samorządności
i Dialogu Społecznego
/-Adam Buława-/

Zaproszeni goście:

 • p. Paweł Michalec- Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • p. Marta Ostrowska - Członkini Zarządu Fundacji Pole Dialogu
 • p. Katarzyna Olesińska -Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza