pl en de fr
08-10-2019

Porządek obrad Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - 15-10-2019r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 15 października 2019 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 r.
 3. Zaopiniowanie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 369/19 z dnia 30 września 2019 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2020
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Mieszkalnictwa
/-Sławomira Pieńkowska-/

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Agata Marciniak-Różak
 • Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz – p. Alina Chojnicka
 • p.o. Dyrektora OSiR – Żoliborz – p. Michał Szpakiewicz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza