pl en de fr
02-10-2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 9-10-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 października 2019 r., godz. 18.00 (środa) mała sala konferencyjna nr 301, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu pokontrolnego dotyczącego modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, a w szczególności modernizacji dachu realizowanej w 2018 r. i w I połowie 2019 r. - wysłuchanie odpowiedzi Dyrektora OSIR na projekt protokołu pokontrolnego dotyczącego modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, a w szczególności modernizacji dachu realizowanej w 2018 r. i w I połowie 2019 r.
  4. Dyskusja na temat ustalenia zakresu planowanej kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2019 r.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Grzegorz Hlebowicz

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza