pl en de fr
04-09-2019

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 09-09-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ochrony Środowiska w dniu 9 września 2019 r., godz. 17.00! wizja lokalna Parku im. Stefana Żeromskiego zbiórka pod Urzędem Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, w przypadku złych warunków pogodowych posiedzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej nr 328 Urzędu Dzielnicy

 1.  Przyjęcie porządku obrad.
 2. Stan zachowania zieleni i infrastruktury Parku Żeromskiego.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska
/-Łukasz Porębski-/

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy – p. Maria Popielawska
 • Naczelnik WOŚ – p. Paweł Tęcza
 • p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości Terenów Zieleni – p. Renata Kuryłowicz
 • Dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni – p. Justyna Glusman
 • Zarząd Zieleni Warszawskiej – p. Tomasz Niewczas 
 • Prezes Stowarzyszenia Żoliborzan – p. Antoni Ożyński
 • Radni Dzielnicy Żoliborz 
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza