pl en de fr
23-08-2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 29-08-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej  w dniu 29 sierpnia 2019 r., godz. 17.00 (czwartek) sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu pokontrolnego dotyczącego modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, a w szczególności modernizacji dachu realizowanej w 2018
  r. i w I połowie 2019 r.
  1. Wysłuchanie odpowiedzi Dyrektora OSIR na projekt protokołu pokontrolnego dotyczącego modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, a w szczególności modernizacji dachu realizowanej w 2018
   r. i w I połowie 2019 r.
 4. Dyskusja na temat ustalenia zakresu planowanej kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy na 2019 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.  
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Grzegorz Hlebowicz

 

Zaproszeni goście: 

 • Michał Szpakiewicz - p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza