pl en de fr
02-07-2019

Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa - 10-07-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I MIESZKALNICTWA oraz KOMISJI INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA w dniu 10.07.2019 r. (ŚRODA) o godz. 16:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r., proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą nr 242/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za rok 2018” wraz z autopoprawką proponowaną przez Zarząd Dzielnicy, zgodnie z Uchwałą nr 200/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019 r.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa
/-/
Joanna Tucholska
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa
/-/
Sławomira Pieńkowska

 

 

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Agata Marciniak – Różak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Magdalena Stefaniuk – Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych

 

 

 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza