pl en de fr
04-06-2019

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 12-06-2019r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 12 czerwca 2019 r., godz. 18.00 (Środa) Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja projektów wypracowanych przez młodzież z żoliborskich szkół w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni” Izby Architektów RP.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego
/-/ Donata Rapacka

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Agata Marciniak – Różak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz 
 • Pani Maria Popielawska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Wiesław Błasiak - p.o Naczelnika Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Katarzyna Domagalska – koordynator programu „Kształtowanie Przestrzeni” w dzielnicy Żoliborz
 • Uczniowie, Dyrektorzy oraz Nauczyciele szkół realizujących program
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza