pl en de fr
29-05-2019

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu - 18-06-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI EDUKACJI I SPORTU w dniu 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zapoznanie z działalnością Wydziału Sportu i Rekreacji, sprawozdanie z przedsięwzięć zrealizowanych w roku 2018, przedstawienie planu działań na rok 2019.
 3. Zapoznanie z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji Żoliborz, sprawozdanie z przedsięwzięć zrealizowanych w roku 2018, przedstawienie planu działań na rok 2019.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.
Wiceprzewodniczący Komisji
Edukacji i Sportu
/-/ Marcin Kozaczuk

Zaproszeni goście:

 • Przedstawiciele Klubów i reprezentanci środowiska sportowego dzielnicy.
 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Urszula Markiewicz- Cachro - Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
 • Pan Michał Szpakiewicz- p.o. Dyrektora OSiR Żoliborz
 • Pani Renata Kozłowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 392
 • Pani Alicja Surosz – Kaliska - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65
 • Dyrektorzy innych szkół zainteresowani problematyką komisji
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza