pl en de fr
08-05-2019

VII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 15-05-2019 r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję  VII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu obrad z VI sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r., proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą nr 140/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r. wraz z autopoprawką - druk nr 35 i 35A
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 37
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza