pl en de fr
07-05-2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - 14-05-2019r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I MIESZKALNICTWA w dniu 14.05.2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1.  Przyjęcie porządku obrad.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r., proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą nr 140/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 171/19 z dnia 7 maja 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za rok 2018”.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa
/-/
Sławomira Pieńkowska

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Agata Marciniak – Różak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Magdalena Stefaniuk – Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza