pl en de fr
06-05-2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska - 13-05-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 13 maja 2019 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie kwestii prowadzenia gospodarki odpadami na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz przygotowania do wdrożenia nowego systemu segregacji odpadów na Żoliborzu.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska
/-Łukasz Porębski-/

Zaproszeni goście:

 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy – p. Agata Marciniak-Różak
 • Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy Żoliborz – p. Robert Milej
 • Zarząd Zieleni Warszawskiej – p. Tomasz Niewczas
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – p. Paweł Tęcza
 • Przedstawiciel firmy BYŚ – Wojciech Byśnikiewicz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza