pl en de fr
21-03-2019

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa - 28-03-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Infrastruktury I Bezpieczeństwa w dniu 28 marca 2019 r., godz. 18.00 (Czwartek)
Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przebudowa skrzyżowania Krasińskiego/Przasnyska, propozycja zrobienia ronda.
 3. Przebudowa skrzyżowania Broniewskiego/Krasińskiego, poszerzenie o pas do skrętu w ulicę Broniewskiego .
 4. Zmiana organizacji ruchu na ul. Śmiałej na odcinku od Biblioteki Publicznej do Al. Wojska Polskiego, postawienie znaku B-36 i T-24 po stronie zachodniej.
 5. Ustawienie stojaków rowerowych na Żoliborzu Artystycznym,  propozycja trzech lokalizacji.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury I Bezpieczeństwa
/-/ Joanna Tucholska

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Łukasz Puchalski– Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
 • Pan Romuald Modzelewski - Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Pan Adam Tomaszewski – Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz
 • Pan Wiesław Błasiak – p.o Naczelnika Wydziału Infrastruktury
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Architektury I Budownictwa
 • Pan Robert Milej – Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza