pl en de fr
20-03-2019

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego - 27-03-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Samorządnosci i Dialogu Społecznego w dniu 27 marca 2019 r., godz. 18.00 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
 3. Park Żeromskiego – społeczna przestrzeń wspólna.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego
 /-/Donata Rapacka   
Przewodniczący Komisji Samorządnosci
i Dialogu Społecznego
/-/ Adam Buława

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Maria Popielawska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
 • Krzysztof Dejnarowicz – Naczelnik Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz
 • Rafał Utracki – Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz
 • Marek Piwowarski - Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Justyna Glusman - p.o. Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni
 • Danuta Maria Kuroń - Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia
 • Antoni Ożyński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Żoliborzan
 • Tomasz Niewczas - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
 • Jolanta Szczepaniak – Grendowicz - ,,Nie dla Mostu”
 • Stanisław Trzciński – Grupa Żoliborz Oficerski
 • Przedstawiciele mieszkańców
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza