pl en de fr
18-03-2019

Posiedzenie Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego - 25-03-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego  w dniu 25 marca 2019 r., godz. 17.30 (PONIEDZIAŁEK) Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1.  Przyjęcie porządku obrad
 2.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 3.  Wystawa malarstwa poświęconego Tadeuszowi Kościuszce -propozycja
 4.  Projekt stanowiska Rady Dzielnicy w/s poparcia inicjatywy wzniesienia Pomnika Prezydenta USA T.W.Wilsona na Żoliborzu
 5.  Projekt uchwały Rady m.st Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom m. st. Warszawy.
  1.  Informacja na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu w/w uchwały
  2.  Projekt uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz opiniującej w/w uchwałę
 6.  Sprawy różne, wolne wnioski
 7.  Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji
Samorządności i Dialogu Społecznego
/-Adam Buława-/

 

Zaproszeni goście:

 • Zastępca Burmistrza – p. Maria Popielawska
 • Radcy Prawni Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Przedstawiciele Zespołu Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich 
 • Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej - Leszek Marek Krześniak
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza