pl en de fr
06-03-2019

V Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 13-03-2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję V SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY 

Posiedzenie odbędzie się dnia 13 marca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji. 
 2.  Przyjęcie porządku obrad. 
 3.  Zatwierdzenie protokołu obrad z IV sesji. 
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 63/19 z dnia 18 lutego 2019 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 70/19 z dnia 26 lutego 2019 r.– druk nr 23, druk nr 23 A. 
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – druk nr 24
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/IV/2019 z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 25
 7.  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 8.  Zakończenie posiedzenia. 

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.       

                                                                                                 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza