pl en de fr
15-11-2018

II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 21-11-2018 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2018 r.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy nr 138/X:XXIl/2017 z dnia 5 lipca 2017 r., zwołuję II SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 3. Przedstawienie zadań i kompetencji Doradcy do spraw Młodzieży.
 4. Dyskusja na temat patronatów oraz funduszy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz.
 5. Podsumowanie działań podjętych przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Żoliborz w kadencji 2016-2018.
 6. Dyskusja na temat powołania stałych komisji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy oraz inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCY
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
/-/ Jakub Rutkowski

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza