pl en de fr
środa, 18 stycznia 2017 00:00

Konferencja na temat lokalnego systemu wsparcia na rzecz rodzin z dzielnicy Żoliborz

W grudniu 2016 roku na terenie dzielnicy Żoliborz odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona Lokalnemu Systemowi Wsparcia na rzecz rodzin oraz wymianie dobrych praktyk w działaniach na rzecz osób w wieku emerytalnym. Konferencja została zorganizowana w Urzędzie Dzielnic Żoliborz m.st. Warszawy.


W dniu 14 grudnia 2016 roku, w pierwszym dniu konferencji odbyło się spotkanie poświęcone Lokalnemu Systemowi Wsparcia na rzecz rodzin z terenu dzielnicy Żoliborz pn. „Dobre praktyki i plany związane z rozwojem Lokalnego Systemu Wsparcia na rzecz rodzin na ternie dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy”. W konferencji tej wzięli udział przedstawiciele Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Wydziału Spraw społecznych i Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz, organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rodzin na terenie dzielnicy Żoliborz oraz instytucji takich jak Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborz. Czym jest Lokalny System Wsparcia? Koncepcja lokalnego systemu wsparcia (LSW) wynika z załącznika nr 1 do Programu „Rodzina” na lata 2010 – 2020 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. (priorytet II Cel 1) i zakłada całościową ofertę usług dostosowanych do potrzeb rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym. Lokalny System Wsparcia tworzą przedstawiciele instytucji, niezbędni do zbudowania kompleksowej i interdyscyplinarnej oferty usług dla rodzin wymagających wsparcia. LSW korzysta z zasobów, które są dostępne na terenie dzielnicy lub miasta. Istotną rolę w funkcjonowaniu LSW odgrywają ośrodki pomocy społecznej, które to z mocy ustawy i zgodnie ze swoimi statutami są zobowiązane do udzielania rodzinom różnych form wsparcia. LSW ma wspomagać rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji i rozwiązywaniu jej problemów. Rozwiązania dostępne w ramach tego systemu powinny mobilizować rodzinę do zmiany, stwarzać warunki umożliwiające lub ułatwiające podejmowanie własnych działań oraz towarzyszyć rodzinie w konsekwentnym dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji. Skoordynowanie i zintegrowanie działań lokalnych podmiotów na rzecz rodziny gwarantują skuteczność podejmowanych rozwiązań. Większość działań w ramach LSW z założenia będzie realizowana przez organizacje pozarządowe na podstawie opracowanych przez nie projektów i przy wsparciu merytorycznym, organizacyjnym i finansowym samorządu. W czasie konferencji jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z założeniami i planami związanymi z LSW, które przedstawił Pan Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Od strony praktycznej funkcjonowanie systemu na przykładzie działających już na terenie m.st. Warszawy konsorcjów, prowadzonych przez warszawskie organizacje pozarządowe, przedstawiła Pani Emilia Grabowska ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q-zmianom. Tego dnia w spotkaniu wzięli udział również partnerzy lokalnych działań realizowanych na rzecz rodzin. Żoliborski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprezentował swoje działania na rzecz rodzin, a szczególnie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną wynikającą z dysfunkcji społecznych, do jakich doszło w tych rodzinach. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” oraz Podwórkowi Animatorzy z CWR Rodzinna Warszawa, zaprezentowali działania w ramach prowadzonych na terenie dzielnicy placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Niewątpliwą atrakcją konferencji był udział w niej zaproszonych przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Pana Krzysztofa Buglę gości z zaprzyjaźnionej XI Dzielnicy Budapesztu - Újbuda. Przedstawiciele tej dzielnicy, wśród których znaleźli się urzędnicy z tamtejszego ratusza, dyrektor szkoły oraz jednostki pomocy społecznej (odpowiednika naszego Ośrodka Pomocy Społecznej) zaprezentowali bliźniaczy do naszego system wsparcia społecznego na rzecz rodzin, który jednakże różni się nieco od założeń naszego systemu pomocy społecznej oraz LSW funkcjonującego na terenie m.st. Warszawy. Było to bardzo ciekawe i miłe doświadczenie szczególnie, że zaprezentowane na konferencji rozwiązania warszawskie bardzo spodobały się naszym gościom i wzbudziły niekryte uznanie. W dniu 15 grudnia 2016r. odbył się drugi dzień konferencji. Tym razem tematem przewodnim spotkania było „Dobre praktyki na rzecz osób starszych na terenie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy”. W czasie drugiego dnia konferencji zaprezentowano działania na rzecz osób starszych, zarówno te realizowane z poziomu m.st. Warszawy jak i lokalnie. Swoje prezentacje przedstawili m.in. Pan Robert Kadej z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz, Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku oraz partnerstwa lokalne. Ciekawy wykład pt. „Ocena geriatryczna” zaprezentował dr n. med. Jacek Putz ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskiego Towarzystwa Geriatrycznego. Swoje dobre praktyki zaprezentowali również przedstawiciele XI Dzielnicy Budapesztu – Újbudy. Dwudniowa konferencja, która odbyła się na Żoliborzu pod koniec 2016 roku, stała się dość znaczącym wydarzeniem dla skupionych w ramach LSW instytucji oraz organizacji pozarządowych. Od 2017 roku na terenie dzielnicy Żoliborz ma zacząć funkcjonować konsorcjum w ramach LSW, którego członkowie będą stanowili ważny element lokalnej polityki społecznej realizowanej na terenie dzielnicy Żoliborz. Konferencja ta stanowiła niejako wstęp do planowanych na lata 2017-2019 działań.

 

budapeszt

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza