pl en de fr
poniedziałek, 09 stycznia 2017 00:00

Zasady składania wniosków PFRON 2017

Wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wstąpiło w rolę realizatora „Programu wyrównywania różnić między regionami III” w roku 2017 zatwierdzonego do realizacji przez Zarząd PFRON. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Oto obszary programu, które będą realizowane w 2017 roku oraz adresaci pomocy:

 1. obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub   środowiskowe domy samopomocy);
 2. obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (gminy, powiaty, organizacje pozarządowe);
 3. obszaru D – likwidacja barier transportowych;
  a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;
  b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; powiaty;
Szczegółowe informacje o Programie, dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „PROGRAMY I ZADANIA PFRON” - „PROGRAMY I ZADANIA REALIZOWANE OBECNIE”. Adresaci pomocy składają wnioski (dostępne na stronie www.wcpr.pl od dnia 02.01.2017r.)  w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie - Stołecznym centrum Osób Niepełnosprawnych,         ul. Gen. Andersa 5 w Warszawie, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D i G programu. Wnioski przyjmowane będą od dnia 02.01.2017r. w poniedziałki w godz. 8.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00. W przypadku obszaru E programu, projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału Mazowieckiego PFRON ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów E programu, w terminie od 01 grudnia 2016r. do dnia 30 listopada 2017r.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza